Utimaco
Izgradnja uporabniške izkušnje za visoko-tehnološke storitve

Slovensko podjetje CREAplus nas je leta 2020 povabila k sodelovanju izdelave enotne uporabniške izkušnje vseh storitve, ki jih ponuja Utimaco, vodilno nemško podjetje na področju razvoja strojne opreme za informacijsko varnost. Cilj, še vedno trajajočega projekta, je zagotoviti enostavno in dolgotrajno uporabno vrednost uporabniških vmesnikov storitve, ki jih ponujajo.

Blagovne znamke Spletne aplikacije Strategije Uporabniška izkušnja

Utimaco Services spletna stran

V pripravi je še oblikovanje MVP (Minimum viable product) spletne strani za Utimaco Services.

Utimaco u.trust 360

Utimaco u.trust 360 je bila prva storitve za aktero smo izvedli razvoj uporabniške izukušnje in uporabniškega vmesnika.
Razvoj smo začeli z izdelavo uporabniško-podatkovnega modela, ki nam je kasneje narekoval oblikovanje uporabniškega vmesnika.
Po oblikovanju uporabniškega vmesnika smo izdelali klikabilni prototip in izvedli programiranje front-end Vue.js predlog za umestitev v končni izdelek.

Utimaco KeyBridge

Utimaco KeyBridge je bila druga spletna storitve za management varnostne strojne opreme.
Ta aplikacija je izdelana na podlagi oblikovanja prve aplikacije u.trust.360 in usklajena s celostno podobo Utimaco blagovne znamke.
Ključna razlika pri oblikovanju te storitve je ta, da smo morali predvideti možnost vgradnje aplikacije v aplikacijo in to vključiti v ceslotno uporabniško izkušnjo in uporabniški vmesnik.

Utimaco Services

Projekt Utimaco Services, ki smo ga začeli izvajatli leta 2023 je nadgradnja obeh prejšnjih projektov.
Utimaco se je odločil, da poenoti uporabniški vmesnik vseh njihovih spletnih storitev na osnovi oblikovanja prejšnjih dveh storitve, ki smo jih oblikovali. Obenem pa se odločili izdelati enoten marketplace za vse storitve, ki jih ponujajo.

Izdelati smo morali enostaven krovni uporabniški vmesnik, ki bo vseboval vse spletne aplikacije za Utimaco storitve.
Krovni vmesnik je oblikovan tako, da se lahko enostavno dodaja nove funckionalnosti.

Utimaco Services Design System

V sklopu projekta Utimaco Services smo izdelali tudi uporabniška in oblikovna navodila za vse ekipe, izdelujejo Utimaco aplikacije po celem svetu - od ZDA, Nemčije, Finske, Indije, Slovenije, ...
Cilj Design Sistema so jasna navodila za poenotenje izgleda vseh aplikacij.

Imate vprašanje?

Pokličite nas ali nam pošljite sporočilo

Naši partnerji

Nagrade in priznanja

Netko 6x
Websi 2x
Awwwards 2x
HighTexh XL Innovation Award 1x
Central European Startup Award 1x
Seal of Excellence 1x
Boniteta odličnosti 1x

Spoznajmo se!

Povezujemo znanje in izkušnje, povezujemo dizajn in tehnologije, povezujemo poslovne modele in uporabnike. Povezujemo vas z nami, zato nam pošljite sporočilo.

Kontakt

Numo d.o.o.

Nade Ovčakove ulica 1A
1000 Ljubljana
Slovenija

Prikaži pot

T 0820 28 941
E info@numo.si
E hr@numo.si

Več

Smo del nacionalne razvojne mreže in redni član Tehnološkega parka Ljubljana in Ameriške gospodarske zbornice Slovenija ter strokovnjak Digitalno inovacijskega stičišča Slovenije.