Zeleno in trajnostno

Svet vse bolj zaveda vplivov podnebnih sprememb in degradacije okolja, potrošniki vedno bolj zahtevajo, da podjetja prevzamejo odgovornost za svoj vpliv na okolje. Podjetja imajo pomembno vlogo pri varovanju okolja in obstaja več razlogov, zakaj je pomembno, da podjetja skrbijo za okolje.

Družbena odgovornost podjetij

Eden glavnih razlogov, da podjetja skrbijo za okolje, je družbena odgovornost podjetij. Družbena odgovornost podjetij je koncept, ki spodbuja podjetja, da prevzamejo odgovornost za svoj vpliv na družbo, vključno z okoljem. To pomeni, da imajo podjetja moralno in etično odgovornost, da zmanjšajo svoj vpliv na okolje in spodbujajo trajnost.

Družbena odgovornost podjetij je pomembna, ker podjetjem pomaga zgraditi pozitiven ugled in izboljšati odnose z deležniki, vključno s strankami, zaposlenimi, vlagatelji in širšo skupnostjo. Podjetja, ki dajejo prednost družbeni odgovornosti podjetij, se pogosto obravnavajo kot bolj etična, zaupanja vredna in družbeno odgovorna, kar jim lahko pomaga privabiti in obdržati stranke, zaposlene in vlagatelje.

Ugled in podoba blagovne znamke

Na ugled in podobo podjetja lahko močno vpliva njegov vpliv na okolje. Potrošniki so vedno bolj zaskrbljeni zaradi okoljskih vprašanj, podjetja, ki veljajo za okoljsko odgovorna, pa lahko pridobijo konkurenčno prednost in izboljšajo podobo svoje blagovne znamke. Nasprotno pa lahko podjetja, ki veljajo za okolju škodljiva, utrpijo škodo za ugled in izgubijo stranke.

Podjetja lahko zgradijo pozitivno podobo blagovne znamke z izvajanjem trajnostnih praks in sporočanjem svojih okoljskih zavez in dosežkov svojim deležnikom. Na primer, podjetje, ki uporablja obnovljive vire energije, zmanjšuje količino odpadkov in spodbuja recikliranje, se lahko obravnava kot okoljsko odgovorno, kar lahko izboljša njegov ugled in podobo blagovne znamke.

Skladnost s predpisi

Številne vlade so uvedle okoljske predpise in standarde, ki jih morajo podjetja upoštevati. Cilj teh predpisov je varovanje okolja in zagotavljanje trajnostnega poslovanja podjetij. Neupoštevanje teh predpisov lahko povzroči denarne kazni, pravne kazni in škodo ugledu podjetja.

Skladnost z okoljskimi predpisi ni le zakonska zahteva, temveč tudi družbena in etična odgovornost. Podjetja, ki dajejo prednost trajnosti in skladnosti z okoljskimi predpisi, si lahko ustvarijo pozitiven ugled in izboljšajo svoje odnose z deležniki.

Prihranki stroškov

Trajnostne prakse lahko pogosto povzročijo prihranek stroškov za podjetja. Na primer, zmanjšanje porabe energije, optimizacija uporabe virov in zmanjšanje količine odpadkov lahko povzročijo nižje operativne stroške. Ti prihranki stroškov lahko pomagajo podjetjem izboljšati njihovo finančno uspešnost in konkurenčnost.

Morala zaposlenih in zaposlovanje

Končno lahko podjetja, ki dajejo prednost trajnosti, izboljšajo moralo zaposlenih in zaposlovanje. Zaposleni so pogosto bolj zadovoljni in angažirani, ko delajo v podjetjih, ki se ujemajo z njihovimi vrednotami, iskalci zaposlitve pa vedno bolj iščejo delodajalce, ki dajejo prednost trajnosti. To lahko podjetjem pomaga privabiti in obdržati nadarjene zaposlene ter izboljšati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Skratka, skrb za okolje ni le družbena in etična odgovornost, ampak je tudi smiselna za poslovanje. Podjetja, ki dajejo prednost trajnosti, lahko izboljšajo svoj ugled, zmanjšajo stroške ter pritegnejo in obdržijo zaposlene in stranke, ki delijo njihove vrednote. S prevzemanjem odgovornosti za svoj vpliv na okolje lahko podjetja pomagajo zgraditi bolj trajnostno in uspešno prihodnost za vse.

Numo

Kot družba se zavedmo pomembnosti skrbi za okolje in trajnostni razvoj v digitalnem svetu. Internet je večji onesnaževalec okolja kot ves letalski promet, zato skupaj z našimi naročniki aktivno sodelujemo pri zmanjševanju emisij CO2 v zrak. Vsi naši projekti so skrbno vodeni z vidika porabe energije in posledičnih emisij CO2 med razvojem in kasneje. Našim ozaveščenim strankam nudimo več načinov za zmanjšanje CO2 odtisa njihovih izdelkov ali storitev:

  • Gostovanje na zelenih strežnikih. Našim strankam omogočamo, da svoje spletne strani ali spletne aplikacije gostijo na strežnikih, ki jih poganja izključno energija iz obnovljivih virov.
  • Oblikovanje in izdelava digitalnih produktov z zmanjšanimi emisijami CO2 v okolje. Izdelava spletne aplikacije oziroma spletnega mesta poteka tako, da zmanjšamo obremenitev strežnikov, računalnikov ali pametnih telefonov med njihovim delovanjem in s tem zmanjšamo porabo energije in emisije CO2 v okolje.
  • Odkup emisij CO2. Vsak razvoj porabi veliko človeške in električne energije ter posledično je potem tudi večji izpust CO2. Strankam omogočamo tudi odkup ogljičnega odtisa za njihov projekt. Pri čemer gre ves odkup organizaciji za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
  • Odkup emisij CO2 v spletnih trgovinah. Za spletne trgovine omogočamo tudi integracijo vtičnikov, ki ob vsaki transakciji ali naročilu prevoza opravijo odkup za nastale emisije CO2.

Numo je tudi član globalnega gibanja 1% for the planet, kjer vsako leto doniramo 1% našega dobička tej organizaciji za ohranjanje okolja. Naše spletno mesto gostuje na zelenih strežnikih, kar pomeni, da je vsak vaš obisk skoraj 100% čist in z minimalnim ogljičnim odtisom.

Nagrade in priznanja

Netko 6x
Websi 2x
Awwwards 2x
HighTexh XL Innovation Award 1x
Central European Startup Award 1x
Seal of Excellence 1x
Boniteta odličnosti 1x

Spoznajmo se!

Povezujemo znanje in izkušnje, povezujemo dizajn in tehnologije, povezujemo poslovne modele in uporabnike. Povezujemo vas z nami, zato nam pošljite sporočilo.

Kontakt

Numo d.o.o.

Nade Ovčakove ulica 1A
1000 Ljubljana
Slovenija

Prikaži pot

T 0820 28 941
E info@numo.si
E hr@numo.si

Več

Smo del nacionalne razvojne mreže in redni član Tehnološkega parka Ljubljana in Ameriške gospodarske zbornice Slovenija ter strokovnjak Digitalno inovacijskega stičišča Slovenije.