Politika varstva zasebnosti

Veljavnost, sprejem in uporaba politike varstva zasebnosti

I.

Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta numo.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

II.

Uporabnik se strinja, da Numo za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi na delovno mesto.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja Numo.

Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 13.11. 2019.

Namen zbiranja osebnih podatkov

III.

Numo zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov z namenom pridobivanja novega kadra podjetja.

IV.

Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu s politiko podjetja in v skladu z varnostno politiko izvajalca, v času trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. Numo o zahtevi odloči v roku osmih delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@numo.si.

V.

Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri Numu preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo pregled prostorov in opreme vsaj pet delovnih dni vnaprej napovedati. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe Numa.

Zavarovanje osebnih podatkov

VI.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev naključnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;

varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;

preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;

zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;

omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Končne določbe

VII.

Ta Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja od 13. 11. 2019 dalje.

Nagrade in priznanja

Netko 6x
Websi 2x
Awwwards 2x
HighTexh XL Innovation Award 1x
Central European Startup Award 1x
Seal of Excellence 1x
Boniteta odličnosti 1x

Spoznajmo se!

Povezujemo znanje in izkušnje, povezujemo dizajn in tehnologije, povezujemo poslovne modele in uporabnike. Povezujemo vas z nami, zato nam pošljite sporočilo.

Kontakt

Numo d.o.o.

Nade Ovčakove ulica 1A
1000 Ljubljana
Slovenija

Prikaži pot

T 0820 28 941
E info@numo.si
E hr@numo.si

Več

Smo del nacionalne razvojne mreže in redni član Tehnološkega parka Ljubljana in Ameriške gospodarske zbornice Slovenija ter strokovnjak Digitalno inovacijskega stičišča Slovenije.